Investor relations Budstikka

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


hjerte-til-ppt

Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Amble Investment AS har 22.10.18 solgt 30.000 aksjer til kurs 12,40.
Ny beholding er 411.616 aksjer. Odd Reidar Øie eier 99,98 % av selskapet Amble Investment AS.
Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS.

Asker og Bærums Budstikke AS med overgang til ny og innovativ teknologiplattform fra 1.6.2019

Asker og Bærums Budstikke AS vil gå over til ny og innovativ teknologiplattform fra 1.6.2019. Løsningen innebærer en vesentlig mer effektiv og fleksibel produksjon av innhold både til avis og nett, og vil gi betydelige effektivitetsgevinster.
Plattformen leveres av Aptoma AS. Dagens Næringsliv AS vil være de første til å ta i bruk denne løsningen.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Johs Hansen Rederi AS har kjøpt 36.790 aksjer.
Johs Hansen Rederi AS har etter dette 36.790 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Resultat pr. 1. halvår 2018 for Asker og Bærums Budstikke

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 1. halvår 2018 ble 7,5 mill. mot 5,7 mill. i fjor.
Konsernets resultat før skatt ble i 1.halvår 13,1 mill. mot 1,3 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet vokser med 0,8 mill. (1,1 %) mot 1.halvår i fjor.
Driftskostnadene er i samme periode redusert med 0,9 mill. (1,2 %).

Resultatpresentasjon

Regnskap pr. 1.halvår

Aksjonærpresentasjon pr. 1.halvår 2018

Asker og Bærums Budstikke inviterer til resultatpresentasjon for 1.halvår 2018 mandag den 27. august 2018 kl. 18.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke

Johs. Hansen Rederi AS har solgt 367.571 aksjer i Budstikka til henholdsvis Peder Røhne Figenbaum (183.786 aksjer) og Marianne Røhne Figenbaum (183.785 aksjer).
Johs. Hansen Rederi AS har etter dette ingen aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke

Amble Investment AS har 28.3.18 solgt 150.000 aksjer til kurs 14,10.
Ny beholding er 441.616 aksjer. Odd Reidar Øie eier 99,98% av selskapet Amble Investment AS.
Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke

Odd Reidar Øie har den 26.3.18 solgt 29.114 aksjer til kurs 14,10. Nærstående Inger Nilsen har samme dag solgt 5.080 aksjer til kurs 14,10.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 591.616 aksjer.

Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS

Generalforsamling 2018

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 20.3.2018.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2017.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Sak 2. Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Sak 7.Odd R. Øie, Hans Thomas Holbye, Ellen Paulsen, Lucas Weldeghebriel og Cecilie Staude velges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Odd R. Øie velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder.

Sak 8. Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2018 er på kr. 140.000 for styrets leder og kr. 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.

Minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2018.

Sak 10. Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Vidar Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Sak 11. Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

  1. Fullmakten gjelder fra 20. mars 2018 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 20. september 2019.
  2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 2.360.671.
  3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
  4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.

Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.

Under følger link til Protokoll og liste over representerte aksjer:

Protokoll 2018
Vedlegg til protokoll 2018
Presentasjon Generalforsamling 2018
 

Siste handledag inklusiv rett til utbytte

Det vil bli avholdt generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS den 20. mars 2018.
Til behandling foreligger forslag om utbytte på kr 0,50,-pr. aksje.
Siste handledag inklusive rett til utbytte er 20. mars 2018. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 21. mars 2018.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema