Investor relations Budstikka

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


hjerte-til-ppt

Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


Forslag til utbytte – Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS besluttet på styremøte 13.12.2017, å foreslå for generalforsamlingen 20.3.2018, et utbytte på kr. 0,50 pr. aksje. Totalt ca. kr. 3,9 mill.
Styret vil også foreslå for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Ligningskurs pr. aksje kr. 12,03

Ligningskurs pr. aksje i Asker og Bærums Budstikke AS pr. 01.01.2017 er kr 12,03.
Jf. skatteloven § 4-12 skal ikke-børsnotert aksje verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret. Ligningskurs rapporteres via VPS til alle aksjonærer.

Salg av egne aksjer til ansatte

Asker og Bærums Budstikke AS har 1. desember 2017 solgt 13 816 egne aksjer til 17 ansatte.
Aksjene er solgt til kurs 14,94 per aksje (inkl. 20 % rabatt).
Tilbudet om kjøp av rabatterte aksjer gikk til alle ansatte. Følgende innsidere og ledende ansatte har tegnet seg:

Terje Tandberg 1004 aksjer – innsider
Kjersti Sortland 400 aksjer – innsider
Mette Sjølie 1004 aksjer – innsider
Dag Otter Johansen 1004 aksjer
Trond Jørgensen 400 aksjer
Jørgen Dahl Kristensen 1004 aksjer
Ulf Kvalvik 930 aksjer

Etter transaksjonen har selskapet ingen egne aksjer.
Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til økonomisjef Anders Sørensen, mobil 91 24 22 21

Endring av kapital

I generalforsamling for Asker og Bærums Budstikke 25.4.17 ble det besluttet å nedsette selskapets aksjekapital fra NOK 9.700.000 til NOK 7.868.905.
Nedsettelsen av kapital tilsvarer pålydende av egne aksjer kjøpt av Amedia Lokal i 2016 som ikke ble videresolgt til eksisterende aksjonærer.
Endring av kapital er formelt gjennomført 27.10.2017

Positiv abonnementsutvikling etter innføring av brukerbetaling fra 2. oktober

25. oktober passerte Budstikka 1.000 nye abonnenter etter innføring av brukerbetaling fra 2. oktober 2017. Dette er en mer positiv utvikling enn forventet for oppstartsperioden.
Kombinasjonen av videre nysalg av abonnement og frafall av abonnenter etter endt tilbudsperiode vil avgjøre den videre utviklingen. Vi er likevel trygge på å innfri vårt mål om netto 1.000 nye abonnenter ved årsskifte.

En positiv abonnementsutvikling fremover vil kunne bidra til at vi kan nå målsettingen om å snu inntektsutviklingen fra negativ til positiv for Asker og Bærums Budstikke AS fra 2019.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Amble Investment AS har den 29.9.17 solgt 200.000 aksjer til kurs 15,50 pr. aksje. Odd Reidar Øie eier 99,9% av aksjene i Amble Investment AS. Ny beholding for Amble Investment AS er 591.616 aksjer
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 625.810 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Notering på Merkur-listen

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS vedtok på styremøte 27.9.17 å søke notering på Merkur-listen ved Oslo Børs innen selskapet avholder sin generalforsamling den 20. mars 2018.

Selskapet er i dag notert på OTC-listen.

Regnskap pr. 2.tertial 2017

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) pr. 2. tertial 2017 ble 6,4 mill. mot 3,2 mill. i fjor.
Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 2. tertial 2017 ble 4,5 mill. mot 2,1 mill. for 2.tertial i fjor.

Konsernets resultat før skatt pr. 2.tertial ble 2,5 mill. mot -5,8 mill. for samme periode i fjor.
Konsernets resultat før skatt for 2.tertial ble 3,1 mill. mot 2,1 mill. for 2.tertial i fjor.

Konsernet har vekst i driftsinntektene pr. 2.tertial med 0,7 mill. (0,7 %) mot samme periode i fjor.
Driftsinntektene i konsernet for 2.tertial vokser med 1,1 mill. (2,3 %) mot 2.tertial i fjor.

Driftskostnadene i konsernet pr. 2.tertial er redusert med 2,6 mill. (-2,6 %) hvorav 5,3 mill. (-8,9 %) kommer fra morselskapet.

Resultatpresentasjon

Regnskap pr. 2.tertial

Resultatpresentasjon pr. 2.tertial 2017 – 28.september 207 kl. 18.00

Asker og Bærums Budstikke AS avholder resultatpresentasjon pr. 2.tertial 2017 28.september 2017 kl. 18.00 i selskapets lokaler.

Regnskap pr. 1.tertial 2017

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 1. tertial 2017 ble 2,0 mill. mot 1,1 mill. i fjor.
Konsernets resultat før skatt ble i 1.tertial -0,5 mill. mot -7,8 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet er redusert med 0,5 mill. (-0,9 %) mot 1.tertial i fjor.
Driftskostnadene er i samme periode redusert med 1,4 mill. (-2,8 %).

Resultatpresentasjon
Resultatrapport 1.tertial 2017

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema