Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORAMLING 22. MAI 2023

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS 22. mai 2023 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 09.45.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 10,55 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 83 mill. etter det gjennomførte salget av eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 8.5.2023.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no , alternativt pr. post til selskapet eller levert i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, innen 21. mai 2023.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22.05.2023

Vedlegg 1 – Påmeldingsskjema

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema