Investor relations ABBH AS

 

ABBH AS HAR INNGÅTT AVTALE MED LILLEBERG EIENDOM AS OM SALG AV BILLINGSTADSLETTA 17 AS

ABBH AS har inngått avtale med Lilleberg Eiendom AS om salg av Billingstadsletta 17 AS. Dette omfatter næringseiendommen Billingstadsletta 17 med 50 % av aksjene i boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS.

Billingstadsletta 17 AS verdsettes gjennom salget til en netto eiendomsverdi på 117 mill. Kjøpesummen for 100 % av aksjene er beregnet til 96,6 mill. etter justering for gjeld og fordringer i selskapet. Det vil foretas en endelig balansejustering pr. 31.3.23.

Lilleberg Eiendom AS eier ca. 60.000 kvm og forvalter ca. 50.000 kvm eiendom hovedsakelig i Oslo, Asker og Bærum. Lilleberg Eiendom AS eier bl.a. Billingstadsletta 19, som er naboeiendommen til Billingstadsletta 17.

ABBH AS vil etter salget av Billingstadsletta 17 AS ha realisert primært alle de gjenværende verdiene i selskapet i tråd med strategien. ABBH AS planlegger å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 22.5.23 for å legge frem forslag om utdeling av et ekstra utbytte på 83,0 mill. (NOK 10,55 pr. aksje) i løpet av mai. Resterende midler vil holdes i selskapet frem til april 2024 primært som sikkerhet i forbindelse med det tidligere salget av Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS. Disse frie midlene kan deretter også deles ut til aksjonærene.

Ved spørsmål ta kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 24. mars 2023

Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema