Investor relations ABBH AS

 

ABBH AS SIN UTVIKLING ETTER SALGET AV BILLINGSTADSLETTA 17 AS

Salget av eiendomsvirksomheten Billingstadsletta 17 AS ble avsluttet og utbytte på kr. 10,55 pr. aksje utbetalt i mai 2023. Dette var siste trinn i ABBH AS sitt salg av alle operative selskaper samt utdeling av aksjeposten i Polaris Media ASA som tingsutbytte de siste tre årene.

Som det fremgår av selskapets mellombalanse pr. 8.5.23, som ble lagt frem på selskapets ekstraordinære generalforsamling 22.5.23, har selskapet nå ingen anleggsmidler av betydning igjen. Det eneste anleggsmiddelet i mellombalansen pr. 8.5.23 er en mindre aksjepost i NTB AS bokført til kr. 146.850,-.

Administrerende direktør Terje Tandberg sin ansettelsesavtale utløp nå i juli 2023 ved fylte 67 år, og ABBH AS og Terje Tandberg har inngått en konsulentavtale for at han skal ta hånd om den meget begrensede virksomheten som gjenstår for ABBH AS frem til ordinær generalforsamling våren 2024.

ABBH AS vil frem til april 2024 ha plassert kr. 10 mill. som sikkerhet i forbindelse med det tidligere salget av Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS og salget av Billingstadsletta 17 AS. I tillegg kommer selskapets driftskapital. Tilgjengelige midler kan deles ut til aksjonærene etter nødvendige generalforsamlingsbeslutninger våren 2024, og ABBH AS kan deretter avvikles dersom ingen interessenter skulle melde seg til å overta selskapet.

Ved spørsmål ta kontakt med Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 17. juli 2023
Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema