Investor relations ABBH AS

 

Eierstyring

ABBH AS ønsker å skape et godt samspill mellom våre interessenter; egne aksjonærer, styringsorganer, ledelse, kunder, leverandører, ansatte og samfunnet for øvrig.

God eierstyring står sentralt i dette arbeidet og skal beskrive hvordan selskapet blir styrt og kontrollert for å skape verdier for våre interessenter. God eierstyring i ABBH AS skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskapning over tid for våre aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig.

IR-politikk
ABBH skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom Norges Fondsmeglingsforbund, pressemeldinger og andre medietiltak.

Pressemeldinger og rapporter vil også være tilgjengelige på investor.budstikka.no

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema