Investor relations Budstikka

 

Om Budstikka.Media

Budstikka.Media er et sterkt lokalt forankret mediekonsern som holder til i Asker og Bærum. Asker og Bærums Budstikke AS utgir lokalavisen Budstikka og nettstedet budstikka.no. Den første avisen ble trykket den 10. desember 1898 og aksjeselskapet Asker og Bærums Budstikke AS ble stiftet i 1913.

I 1996 ble selskapet konvertert til allmennaksjeselskap. Det ble i 2009 gjennomført en konsernfisjon for å skille ut selskapets to eiendommer – Billingstadsletta 17 i Asker og seksjon nr. 2 i Rådmann Halmrast vei i Sandvika – i to heleide datterselskap. Fisjonen trådte i kraft med regnskapsmessig effekt fra 01.01.2010. I 2010 kjøpte selskapet 66,7 % av Tjenestetorget AS. I 2011 kjøpte selskapet Asker- og Bærumsavisen AS. I løpet av 2012 ble selskapet Ekstrahjelp opprettet, en jobbportal for deltidsjobb for ungdom. Budstikkagården AS (seksjonen i Rådmann Halmrasts vei i Sandvika) ble solgt til Bærum Kommune. I 2013 ble de resterende 33,3 % av aksjene i Tjenestetorget AS ervervet, slik at det er et heleid datterselskap. I løpet av 2016 ble både Asker- og Bærumsavisen AS og Ekstrahjelp AS avviklet. Gjennom Tjenestetorget AS kjøpte konsernet i 2016 30 % av den digitale anbudstjenesten Anbudstorget AS, som deretter er samlokalisert i Billingstadsletta 17. Ytterligere 20 % ble kjøpt i 2017, slik at eierandelen nå er 50 %. Anbudstorget rapporteres som et tilknyttet selskap. Selskapets digitale reklamebyråtjeneste «B17 Media » ble i 2018 skilt ut i et eget selskap.

Pr. 01.01.2019 består konsernet (Budstikka, Tjenestetorget og B17 Media) av ca. 70 ansatte. Selskapets visjon er å skape bankende hjerter for Asker og Bærum.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema