Investor relations ABBH AS

 

Historie


10. desember 1898 kom Asker og Bærums Budstikke ut for første gang. Grunnlegger var boktrykker Jørgen Kanitz. I 1913 ble aksjeselskapet Asker og Bærums Budstikke stiftet. Et nytt merkeår var 1923, da Jørgen Kanitz også solgte sitt trykkeri til Asker og Bærums Budstikke AS.

Lokalavisen Asker og Bærums Budstikke har vokst og utviklet seg i takt med distriktet. Det har også utgiverdagene. I 1972 gikk avisen fra fire til fem utgiverdager i uken. I 1996 var også lørdagsutgaven på plass.

I 1999 ble selskapets avistrykkeri avviklet, og trykkingen av avisen ble overført til Orkla Trykk AS. Samme år ble det inngått en distribusjonsavtale med Aftenposten. Disposisjonene ble gjort for å holde et sterkest mulig fokus på selskapets primæroppgave, nemlig utgivelsen av avisen Asker og Bærums Budstikke.

I 2000 ble resterende siviltrykkvirksomhet overført til Comitas AS, og Budstikka ble et rent innholdsbasert medieselskap.

I 2001 startet selskapet å bygge opp en egen nettsatsning basert på to hovedaktiviteter: En lokal nyhetstjeneste budstikka.no og en portal for foreningsliv, kulturliv og næringsliv abporten.no.

Asker og Bærums Budstikke overtok i januar 2002 alle aksjene i Asker og Bærum Lokal-TV.

Etter 103 år i fullformat gikk avisen i 2002 over til tabloidformat.

I 2004 ble det gjennomført en total rehabilitering og ombygging av avishuset på Billingstad til et moderne mediehus.

I 2006 ble Ikke Stikka lansert som en egen ukentlig gratisavis til alle abonnenter og ikke-abonnenter i Asker og Bærum. Avisen var rettet mot yngre lesere. I 2007 ble Ikke Stikka samordnet med øvrig virksomhet, grunnet endrede konkurranseforhold.

Det ble i 2009 gjennomført en konsernfisjon for å skille ut selskapets to eiendommer – Billingstadsletta 17 AS og seksjon nr. 2 i Rådmann Halmrasts vei 2 i Sandvika (Budstikkagården AS) – i to heleide datterselskap. Bakgrunn for omstruktureringen var et ønske om å øke fokus på kjernevirksomheten. Morselskapet skal være et rendyrket medieselskap, mens eiendomsdrift og -utvikling skulle skje i datterselskapene.

I lys av endrede markedsforhold ble den tradisjonelle lokal-tv virksomheten avviklet i 2009, men satsningen på video ble videreført i nettavisen.

Selskapet styrket sin digitale posisjon i 2010 gjennom oppkjøpet av 66,7 % av aksjene i selskapet Tjenestetorget AS. Gjennom nettstedet tjenestetorget.no tilbyr selskapet forbrukerne å innhente pristilbud på produkter og tjenester.

Asker og Bærums Budstikke ASA kjøpte i 2011 100% av aksjene i Asker- og Bærumsavisen AS. Selskapet utgir de to fulldistribuerte ukeavisene Askeravisen og Bærumsavisen, som begge ble etablert i 2009. Kjøpet styrket konsernets markedsposisjon i Asker og Bærum.

I 2012 ble 100 % av aksjene i Budstikkagården AS solgt. Det ble samme år opprettet et nytt datterselskap, Ekstrahjelp AS. Ekstrahjelp.no er en deltidsjobbportal som retter seg mot arbeidssøkende ungdom.

I 2013 ble Budstikka morgenavis. Samme år ble de resterende 33,3 % av aksjene i Tjenestetorget AS ervervet, slik at Asker og Bærums Budstikke nå eier 100 % av selskapet.

I 2016 ble Asker – og Bærumsavisen AS og Ekstrahjelp AS avviklet.

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema