Investor relations ABBH AS

 

Samfunnsansvar

Budstikka.Medias visjon er ”Vi skal skape bankende hjerter for Asker og Bærum”. Gjennom dette skal vi skape verdier for våre aksjonærer, ansatte, kunder og lokalbefolkningen.

Budstikka.Media skal være den viktigste mesamfunns_leserdieleverandøren i Asker og Bærum, og drives etter forutsetningen om redaksjonell uavhengighet.

Det redaksjonelle arbeid skjer i samsvar med lovgiving og etisk regelverk. Mediehuset arbeider for å sikre den redaksjonelle integritet, kildevernet og den presseetiske standard.

I henhold til redaktørplakaten har ansvarlig redaktør det fulle og hele ansvar for avisens innhold.

Budstikka.Media har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet rekrutterer fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert.

Budstikka.Media ønsker trygge arbeidsplasser med høy grad av trivsel, og godt samarbeid.

Selskapet har et vel fungerende arbeidsmiljøutvalg, og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten om forebyggende tiltak.

Selskapet har gjennomført en miljøkartlegging av bedriften, og har implementert en rekke tiltak for å minske selskapets belastning på miljøet innen områdene innkjøp, energi, transport og avfallshåndtering.

Selskapet forurenser ikke mer enn det som er vanlig for denne type virksomhet. Stoff som kan forurense det indre og ytre miljø blir behandlet i samsvar med gjeldende forskrifter.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema