Investor relations ABBH AS

 

Vedrørende ny Aksjeoppgave for 2019 – «Rekalkulert»

Aksjonærer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS har i oktober mottatt epost «Ny aksjeoppgave RF-1088R 2019» som viser til melding i Altinn «Oppdatert Aksjeoppgave 2019» med vedlegg.

I 2019 ble det gjennomført endring i selskapsstruktur i konsernet som ble besluttet i generalforsamling i 2019, herunder gjennomføring av fisjonsfusjon hvor avisvirksomheten ble skilt ut i eget datterselskap. Denne prosessen medførte at aksjekapitalen i løpet av 2019 ble endret.

Endring i aksjekapitalen i 2019 medfører at formuesverdien i selskapet pr. 1. januar 2020 benyttes ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2019 (jf. skatteloven § 4-13 annet ledd). Ellers i et år uten endring i aksjekapitalen ville man benyttet formuesverdien i selskapet 1.januar 2019. Denne formuesverdien i selskapet pr. 1. januar 2020 forelå ikke før etter normal innleveringsfrist for skattemelding.

For formuesfastsettingen av aksjonærer for inntektsåret 2019 benyttes verdier fra «Aksjeoppgaven 2019 – Rekalkulert» som tilsvarer en likningskurs 18,82,-.

Dette kan gjøres ved å gå inn på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/. Et stykke ned på siden kommer man til «Tidligere års skattemedling» og velger «Skattemelding 2019». Her foretar man endring i Skattemeldingen under overskriften «Finans» (et stykke ned på siden) , velg «Endre» for «Norske aksjer og aksjer på Oslo børs» og velg deretter «Endre» for ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING. Her legger man inn formuesverdien fra aksjeoppgaven. Til slutt velger man å sende inn oppdaterte opplysninger nederst på siden.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema