Investor relations ABBH AS

 

Varsel om forslag til ny kandidat til valgkomiteen

Selskapet har mottatt et varsel om at det vil bli fremmet et benkeforslag på ny kandidat til valgkomiteen under generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke 15. april 2013.

For å gi våre aksjonærer en mulighet til å gjøre seg kjent med forslaget før det kommer opp på generalforsamlingen gjengis forslaget her i sin helhet.

 

Forslag til nytt medlem av valgkomiteen i Budstikka

Amedia er største aksjonær i Budstikka med 31,5%. Vi vil på generalforsamlingen i Budstikka 15. april foreslå Pål Eskås som nytt medlem til valgkomiteen. Forslaget er tidligere oversendt sittende valgkomite, men er ikke tatt til følge i deres innstilling til årets generalforsamling. Vi ønsker derfor å legge forslaget direkte frem for generalforsamlingen.

Et styre bør reflektere ulike aksjonærinteresser. Det gjør styret i Budstikka, hvor Amedia i 25 år har vært representert med et styremedlem. Vi finner det også rimelig at valgkomiteen reflekterer alle aksjonærene i Budstikka , og at kandidaten foreslått av Amedia blir valgt inn i som ett av fem medlemmer i valgkomiteen.

Pål Eskås har vært bosatt på Stabekk i 30 år. Han har et stort nettverk i både Asker og Bærum. Han har tidligere vært ansatt i Budstikka i 14 år, den siste tiden som viseadministrerende direktør. Han er i dag administrerende direktør i Romerikes Blad.

Oslo, 8. april 2013

Karl Gunnar Opdal
Konserndirektør Amedia AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema