Investor relations ABBH AS

 

Resultat pr. 1. tertial 2014

Asker og Bærums Budstikke ASA har lagt frem selskapets resultat pr. 1. tertial 2014. Resultat før skatt ble -3,0 mill. for konsernet. Det er en nedgang på 10,2 mill. fra samme periode i fjor.

De pågående strukturendringene i mediebransjen gir betydelig press på inntektene. Den negative reklameinntektsutviklingen i 1. tertial er kraftigere enn i tidligere tertial. Selskapet har på denne bakgrunn igangsatt ytterligere tiltak for å redusere kostnadene betydelig. Dette innebærer bl.a. en ytterligere nedbemanning på ca. 10 årsverk med effekt fra 2015, hvorav hovedtyngden i morselskapet.

«Konsernets strategi for å øke de digitale inntektene videreføres», sier administrerende direktør Terje Tandberg. Tjenestetorget har en meget tilfredsstillende inntektsvekst på over 80 % i 1. tertial. Arbeidet med å øke de digitale inntektene – både digitale reklameinntekter og inntekter fra ulike digitale tjenester – fortsetter.

Tertialrapport

Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema