Investor relations ABBH AS

 

Innsidemelding – styremedlemmers erverv av aksjer

1/3-del av brutto styrehonorar vedtatt i generalforsamling 2018 og 2019 med oppgjør i selskapets aksjer

Styremedlemmene Hans Thomas Holbye og Ellen Paulsen i Asker og Bærums Budstikke Holding AS har hver ervervet 2627 aksjer i selskapet til kurs kr. 15,22 pr aksje. Styreleder Odd R. Øie har ervervet 4434 aksjer til kurs kr. 15,03 pr. aksje. Dette som del av vedtak om at minimum 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 og 2019 skal gjøres med oppgjør i selskapets aksjer.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema