Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS
Tid: Tirsdag 20. mars 2018, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30
Sted: Bærum Kulturhus, Foajescenen, Claude Monets allé 27, Sandvika

Til behandling foreligger:
Sak 1
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,50 pr. aksje i utbytte.

Sak 2
Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Sak 3
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 10 «Avstemming» endres slik at gjeldende stemmerettighetsbegrensning endres til å gjelde 10 % av selskapets aksjer, og ikke 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Sak 4
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 6 «Valg av styre» utgår, slik at valgkomiteen oppheves. Styret anbefaler forslag til vedtektsendring.

Sak 5
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om endringer i vedtektenes § 5 «Styret» hvor gjeldende krav til bosted for aksjonærvalgte styremedlemmer foreslås opphevet, og gjeldede funksjonstid for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås endret til ett år.

Sak 6
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling.

Sak 7
Valg av styre, styreleder og nestleder.

Sak 8
Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Sak 9
Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Sak 10
Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

Sak 11
Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

Vedlegg
Innkalling til generalforsamling 2018
Påmelding til generalforsamling
Fullmaktskjema
Sak 1 – Årsregnskap Asker og Bærums Budstikke 2017
Sak 2 – Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utbytte
Sak 3 – Forslag om endringer i vedtektenes § 10 Avstemming
Sak 4 – Forslag om at vedtektenes § 6 Valg av styre utgår
Sak 5 – Forslag om endringer i vedtektenes § 5 Styret
Sak 6 – Brev fra Remidex Norge AS v/ John Erik Løken
Sak 7, 8 og 10 – Valgkomiteens innstilling
Sak 8 – Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Sak 11 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer
Brev av 2.1.2018 fra John Erik Løken ang. vedtektsendringer
Zipfile – Alle saksdokumenter

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema