Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. DESEMBER 2021

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 9.12.2021 kl. 16.00.

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset og for å sikre at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende regler, lover og forskrifter, er det ikke anledning til å delta fysisk på den ekstraordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

  • (A) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 i denne innkallingen og samme informasjonen på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt»), eller:
  • (B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i vedlegg 3 i denne innkallingen og samme informasjon på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»).

Til behandling foreligger:

1.Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2.Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3.Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 114 mill. etter det gjennomførte salget av aksjene i Tjenestetorget-selskapene. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 22.11.2021.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig under.

Komplett innkalling med vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2021

Vedlegg 1 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – med stemmeinstruks

Vedlegg 2 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme

Vedlegg 4 – Valg av møteleder

Vedlegg 5 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema