Investor relations ABBH AS

 

Generalforsamling 2019

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 26.3.2019.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2018.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Endringer i selskapets vedtekter
Nye vedtekter ligger i link nederst i innlegget

Valg av styre, styreleder og nestleder
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS består etter generalforsamlingen av:
Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Ellen Paulsen
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude
Espen Bergh (ansatt)
Mette Sjølie (ansatt)

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2019 er på kr. 140.000 for styrets leder og kr. 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
Minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2019 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2019.

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Vidar Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Endring i selskapsstruktur
Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag til endring i selskapsstruktur i tråd med fisjonsplanen med vedlegg, en såkalt «drop down» fisjon.

Komplett protokoll følger i link under. Denne er godkjent og vil bli signert så snart det er praktisk mulig.

Protokoll fra generalforsamling 2019
Vedlegg – fortegnelse over representerte aksjer
Vedlegg – Nye vedtekter etter generalforsamling 2019

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema