Investor relations ABBH AS

 

BESLUTNING OM UTBYTTE – OG FØRSTE OMSETNINGSDAG FOR AKSJENE I ABBH AS EX. UTBYTTE TORSDAG 23. FEBRUAR 2023

ABBH AS avholdt ordinær generalforsamling 22. februar 2023. Første omsetningsdag for aksjene i ABBH AS ex. utbytte er torsdag 23. februar 2023.

Generalforsamlingen i ABBH AS fattet 22. februar følgende vedtak om årsregnskapet for 2022 og utbytteutdeling:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 godkjennes, herunder utdeling av ordinært utbytte på kr. 1,50 pr. aksje og utdeling av selskapets 931.106 aksjer i Polaris Media ASA med bokført verdi på kr. 51.490.162 som tingsutbytte, rundet ned til nærmeste hele aksje.»

Våre aksjonærer vil for hver aksje de eier i ABBH AS motta 0,119 Polaris Media-aksje som tingsutbytte. Med siste omsetningskurs for Polaris Media-aksjen på kr. 50,00 på tidspunktet for generalforsamlingen tilsvarer dette et utbytte på kr. 5,93 pr. ABBH-aksje. Totalt utbytte for ABBH AS blir således kr. 1,50 pr. aksje i ordinært utbytte og kr. 5,93 pr. aksje i tingsutbytte.

Billingstad, 22.2.2023

Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema