Investor relations ABBH AS

 

ABBH AS HAR GJENNOMFØRT SALGET AV TJENESTETORGET-SELSKAPENE

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har nå gjennomført salget av Tjenestetorget-selskapene i henhold til den tidligere inngåtte intensjonsavtalen som er beskrevet i aksjonærmelding for ABBH AS 5.7.2021.


Kjøper av Tjenestetorget-selskapene er Kistefos AS gjennom sitt heleide datterselskap 1881 Group AS. Den endelige fremforhandlede prisen ble 134 mill. for 100 % av Tjenestetorget AS med underselskaper basert på halvårsregnskap pr. 30.6.2021 for den solgte virksomheten.
Salgssummen vil som beskrevet i aksjonærmeldingen av 5.7.2021 deles i 2 med oppgjør av ca. 20 mill. om 12 måneder, mens resten av kjøpesummen utbetales nå på salgstidspunktet.

Som beskrevet i aksjonærmeldingen av 5.7.2021 iverksetter styret nå planen om å dele ut et ekstraordinært utbytte på NOK 14,50 pr. aksje innen utgangen av 2021 så snart som praktisk mulig. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om endelig tidsplan for utdeling av det ekstraordinære utbyttet i 2021.

Vedlagt følger også pressemelding fra kjøper av Tjenestetorget-selskapene 1881 Group AS.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg (tlf.: 911 05 204, e-post: terje.tandberg@abbh.no).

Billingstad, 22.11.2021

Styret i ABBH AS
Odd R. Øie (sign.)
Styreleder

Vedlegg:

Pressemelding 1881 group kjøper Tjenestetorget

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema