Investor relations ABBH AS

 

Uttalelse fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS vedrørende tilbudet om kjøp av aksjer fra Johs Hansen Rederi AS

Johs Hansen Rederi AS har gitt et tilbud til alle aksjonærer om kjøp av inntil 10 % av selskapets aksjer med svarfrist tirsdag 21.3.2017 kl. 16.00.
Johs Hansen Rederi AS er – inkludert nærstående aksjonærer – i dag selskapets nest største aksjonær med 6,5 % av aksjene.
Styrets vil i anledning av tilbudet gi følgende informasjon:

Den nærmeste referanseprisen for kjøp og salg av større aksjeposter i Asker og Bærum Budstikke AS er selskapets tilbakekjøp av Amedias aksjepost på 31,5 % av aksjene for kr. 13,11 pr. aksje pr. 1.7.2016, og videresalget av 40 % av denne aksjeposten til eksisterende aksjonærer til samme pris – kr. 13,11 pr. aksje – i september 2016. Videresalget ble overtegnet i betydelig grad.
Etter dette har styret informert aksjonærene om at styret vil foreslå for selskapets generalforsamling 25.4.2017 at gjenværende 60 % av Amedia-aksjene i eget eie amortiseres, som vil øke hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital med 18,9 %.
Aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS har siste 2 måneder vært omsatt i intervallet kr. 10,50 pr. aksje til kr. 16,00 pr. aksje med basis i relativt lave omsetningsvolumer. Den høyeste kursen på kr. 16,00 pr aksje er oppnådd i dag 16.3.2017. Den siste ligningsverdien for aksjene er kr. 15,29 pr. aksje.
Den tilbudte prisen pr. aksje fra Johs Hansen Rederi AS og vurderingen av kurspremien pr. aksje på 22,7 % i tilbudet er tilbyders egen vurdering, og må ikke oppfattes som selskapets vurdering av dette.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema