Investor relations ABBH AS

 

TJENESTETORGET KJØPER YTTERLIGERE 20 % AV AKSJENE I ANBUDSTORGET AS

Tjenestetorget AS, som er et 100 % eid selskap av Asker og Bærums Budstikke AS, har i dag inngått avtale om kjøp av 20 % av aksjene i Anbudstorget AS. Tjenestetorget AS eier fra før 30 % av aksjene i selskapet, slik at ny eierandel i Anbudstorget AS blir 50 %. Aksjene er kjøpt av Åge Breivik, som eier resterende 50 % av aksjene i Anbudstorget AS. Overdragelsestidspunkt for aksjeervervet er 7. april 2017.

Bakgrunnen for kjøpet er et ønske om å bidra til å utvikle Anbudstorgets sterke markedsposisjon ytterligere i et digitalt anbudsmarked i vekst. Anbudstorget.no er en tjeneste hvor den enkelte bruker på en effektiv måte innhenter tilbud fra ulike leverandører. Tjenesten ble starter i 2003 for formidling av håndverksoppdrag, og utvides stadig med nye tjenesteområder.

Tjenestetorget AS og Anbudstorget AS har allerede et kommersielt samarbeid på ulike områder, et samarbeid det vil være naturlig å videreutvikle i lys av den sterkere eiermessig integrasjonen som nå skjer mellom selskapene.

Kjøpesummen for aksjene er konfidensiell mellom partene.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema