Investor relations ABBH AS

 

STYRETS VURDERING OM UTBYTTE FOR 2016 OG AMORTISERING AV AKSJER

I Asker og Bærums Budstikke AS sin tertialrapport for perioden 1. januar. – 31. august 2016 datert 28. september 2016 skriver styret under kapittelet «Aksjonærforhold» bl.a. følgende:

«Selskapet eide pr. 31.8.16 3.068.841 egne aksjer. 1.220.730 aksjer (40 % av tilbakekjøpte aksjer fra Amedia) er videresolgt til eksisterende aksjonærer i september 2016. Salget av aksjer ble overtegnet med 590.422 aksjer og totalt ble 371 aksjonærer tildelt aksjer.
De gjenværende 1.831.095 aksjer (60 % av tilbakekjøpte aksjer fra Amedia) blir holdt i selskapets eie frem til generalforsamling 2017 hvor disse vil bli foreslått amortisert.»

Selskapets gjenværende 1.831.095 aksjer er kjøpt for NOK 24 mill., som utgjør NOK 2,47 pr. aksje før amortisering. En amortisering vil medføre at aksjekapitalen blir nedskrevet, slik at ny aksjekapital i selskapet blir (9.700.000-1.831.095) = 7.868.905 aksjer hver pålydende NOK 1, som gir en ny aksjekapital på NOK 7.868.905. De 1.831.095 aksjene utgjør 18,9 % av aksjekapitalen før nedskrivning. En slik nedskrivning vil ha som konsekvens at hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital øker med 18,9 %.

Med bakgrunn i at en amortisering vil øke hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital med 18,9 % vil styret vurdere å ikke foreslå utbytte til aksjonærene på generalforsamlingen i 2017.

Billingstad, 16.12.2016
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema