Investor relations ABBH AS

 

Større endringer i styre og valgkomité etter årets generalforsamling

Under årets generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke gikk Kaare Frydenberg av som styrets leder. Kaci K Five og Ingjerd Blekeli Spiten gikk samtidig ut av styret. På innstilling fra valgkomiteen ble Gislaug Rydland valgt som ny styreleder i Budstikka og styremedlem Kristin N Røhne ble valg som nestleder. Odd R Øie ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret i Budstikka reduseres dermed fra 6 til 5 aksjonærvalgte medlemmer.

Etter benkeforslag går Kaare Frydenberg, Pål Eskås og Kaci K Five inn som nye medlemmer av valgkomiteen sammen med Peder R Figenbaum. Vibeke Ulrichsen var dermed det eneste medlemmet av valgkomiteen som ble gjenvalgt.

Protokoll fra generalforsamling 15.04.13

 Vedlegg til protokollen – Fortegnelse over aksjeeiere

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema