Investor relations ABBH AS

 

Resultat pr. 2.tertial 2016

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 2. tertial 2016 ble 0,2 mill. mot 2,6 mill. i fjor.
Konsernets brutto driftsresultat hittil i år er 1,3 mill. mot 4,2 mill. for samme periode i fjor.

Konsernets resultat før skatt ble i 2.tertial 0,2 mill. mot 1,5 mill. for samme periode i fjor.
Konsernets resultat før skatt er hittil i år på -9,5 mill. mot 3,3 mill. for samme periode i fjor. Årets resultat inkluderer restruktureringskostnader fra 1.tertial på 9,2 mill.

Driftsinntektene i konsernet er redusert med 0,1 mill. (-0,1 %) mot 2.tertial i fjor.
Driftsinntektene hittil i år er 1,0 mill. (-0,9 %) mot samme periode i fjor.

Tertialrapport
Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema