Investor relations ABBH AS

 

Resultat pr. 2. tertial 2015

Konsernets driftsresultatet (EBIT) i 2. tertial 2015 ble 1,2 mill. mot -4,0 mill. i fjor. Resultat før skatt i 2. tertial er på 1,5 mill. mot 0,1 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene er redusert med 3,4 mill. (-6,2 %) mot i fjor samtidig som kostnadene er redusert med 8,5 mill. (-14,8 %). Av avviket utgjør 5,9 mill. restruktureringskostnader i 2014. Finansresultatet er i 2.tertial på 0,3 mill.

Tertialrapport
Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema