Investor relations ABBH AS

 

Resultat pr. 2. tertial 2014

Asker og Bærums Budstikke ASA har lagt frem selskapets resultat pr. 2. tertial 2014.

Driftsresultatet i 2. tertial ble 5,7 mill. før restruktureringskostnader. Hittil i år er driftsresultatet 4,5 mill. før restruktureringskostnader.

Regnskapet er i 2. tertial belastet med restruktureringskostnader på 6,0 mill. knyttet til nedbemanning av 12 årsverk. Restruktureringskostnadene pr. 2. tertial er totalt på 7,3 mill. Resultat før skatt er pr. 2. tertial 0,7 mill., som er en nedgang på 16,1 mill. fra samme periode i fjor.

De pågående strukturendringene i mediebransjen gir betydelig press på inntektene. Den negative reklameinntektsutviklingen fortsetter i 2. tertial. Selskapet har på denne bakgrunn gjennomført tiltak for å redusere kostnadene betydelig, herunder nedbemanningen på 12 årsverk, hvorav hovedtyngden i morselskapet.

Digitale inntekter utvikler seg positivt, og utgjør nå 28,1 % av konsernets inntekter, en økning fra 20,2 % i fjor.

«Konsernets strategi for å øke de digitale inntektene videreføres», sier administrerende direktør Terje Tandberg. Tjenestetorget har en meget tilfredsstillende inntektsvekst på 85 % pr.2. tertial. Arbeidet med å øke de digitale inntektene – både digitale reklameinntekter og inntekter fra ulike digitale tjenester – fortsetter.

Tertialrapport

Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema