Investor relations ABBH AS

 

Resultat pr. 1. tertial 2016

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader i 1. tertial 2016 ble 1,0 mill. mot 1,6 mill. i fjor. Det er i 1.tertial kostnadsført kostnader til restrukturering på 9,2 mill. Resultat før skatt ble på -9,8 mill. mot 0,2 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene er redusert med 0,9 mill. (-1,7 %) mot i fjor samtidig som kostnader før restrukturering er redusert med 0,3 mill. (-0,6 %).
Finansresultatet er i 1.tertial på 0,1 mill.

Tertialrapport
Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema