Investor relations ABBH AS

 

Resultat pr. 1.halvår 2019

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader i 1. halvår 2019 ble 4,4 mill. mot 7,0 mill. i fjor.

Konsernets har hatt kostnader til restrukturering på 0,7 mill. knyttet til endring i selskapsstrukturen i konsernet.

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) etter restruktureringskostnader er 3,7 mill.

Konsernets resultat før skatt ble i 1.halvår 7,2 mill. mot 11,6 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet vokser med 1,4 mill. (1,7 %) mot 1.halvår i fjor.
Driftskostnadene har i samme periode økt med 3,9 mill. (5,4 %).

Se link til presentasjon og rapport under:
Resultat 1.halvår 2019
Resultatpresentasjon 1.halvår 2019

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema