Investor relations ABBH AS

 

Kostnadsbesparelser gir resultatforbedring for Budstikka

Asker og Bærums Budstikke ASA har lagt frem selskapets årsregnskap for 2013. Årets resultat før skatt ble 23,4 mill. for konsernet. Det er en økning på 10,5 mill. fra 2012.

I en krevende tid med nedgang i reklameinntekter for avis, leverer Asker og Bærums Budstikke et driftsresultat på 10,0 mill. for konsern og 8,3 mill. i morselskapet. Netto driftsmargin er på henholdsvis 5,5 % og 5,3 %. Dette er en driftsresultatforbedring på 8,5 mill. mot fjoråret for konsernet. Selskapet vil jobbe videre med kostnadsreduserende tiltak og digital inntektsvekst i 2014 for å løfte konsernets driftsmargin.

«2013 ble også preget av negativ reklameinntektsutvikling for papiravisen, men vi er godt fornøyd med at vi var såpass tidlig ute med å igangsette våre kostnadsreduksjonsprogrammer,» uttaler administrerende direktør Terje Tandberg. «Nå er det fokus på å utvikle våre digitale inntekter videre. Og vi har et godt grunnlag for dette siden vi kan se tilbake på et år med meget sterk digital brukervekst på nett og mobil», sier Tandberg.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobil 97 62 92 27.

Årsregnskap 2013
Presentasjon

Merk! Etter endring i aksjeloven 1. juli 2013 er ikke overkursfond lenger bundet egenkapital, og beregning av utbytteposisjon vil erstattes av vurdering av forsvarlig egenkapital ved fastsettelse av utbytte. Selskapets utbytteposisjon er korrigert tilsvarende, og fri egenkapital er ikke lengre omtalt i styrets årsberetning. 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema