Investor relations ABBH AS

 

Restrukturering gir resultater i Budstikka pr. 2. tertial

Asker og Bærums Budstikke ASA offentliggjør i dag sin resultatrapport pr. 2. tertial 2013. Til tross for fortsatt krevende markedssituasjon med fallende papirinntekter, kan konsernet legge frem et driftsresultat etter årets åtte første måneder på 8,0 mill. (mot -2,4 mill. i fjor). Det omfattende restruktureringsarbeidet, som belastet driftsresultatet med 12 mill. i restruktureringskostnader pr. 2. tertial i fjor, gir nå resultater. De underliggende driftskostnadene i morselskapet er redusert med 4 mill. (-4 %).

De etablerte datterselskapene viser resultatfremgang pr. 2. tertial. Gratisavisene Asker- og Bærumsavisen har en inntektsvekst på 14 % og Tjenestetorget har en inntektsvekst på 29 %. Den nye digitale deltidsjobbportalen for ungdom, Ekstrahjelp, vokser stadig, og har nå registrerte jobbsøkerprofiler tilsvarende en fjerdedel av Asker og Bærums ungdom mellom 16 og 26 år. I sum øker konsernet digitale inntekter med 58 %, og utgjør nå 20 % av konsernets inntekter.

Resultatet før skatt pr. 2. tertial ble 16,7 mill. mot 11,4 mill. i fjor.

«Vi er fornøyd med å levere et bedre resultat pr. 2.tertial enn i fjor i den krevende omstillingsfasen vi og mediebransjen står midt oppe i. De to viktigste faktorene for dette er digital inntektsvekst kombinert med en positiv kostnadsutvikling» uttaler administrerende direktør Terje Tandberg. «Den pågående nedbemanningen på 27 % i perioden 2012-2015 går etter planen, og er helt nødvendig for å møte en krevende markedsutvikling fremover», sier Tandberg.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobil 97 62 92 27.

Tertialrapport pr. 31.08.13

Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema