Investor relations ABBH AS

 

Regnskap pr. 1.tertial 2017

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 1. tertial 2017 ble 2,0 mill. mot 1,1 mill. i fjor.
Konsernets resultat før skatt ble i 1.tertial -0,5 mill. mot -7,8 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet er redusert med 0,5 mill. (-0,9 %) mot 1.tertial i fjor.
Driftskostnadene er i samme periode redusert med 1,4 mill. (-2,8 %).

Resultatpresentasjon
Resultatrapport 1.tertial 2017

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema