Investor relations ABBH AS

 

27.09.12 Pressemelding – Budstikka med resultatforbedring pr. 2. tertial etter avsetning av 12 mill. til omstrukturering

Asker og Bærums Budstikke ASA offentliggjør i dag sin resultatrapport pr. 2. tertial 2012.

Resultat før skatt pr. 2. tertial er 11,5 mill. for konsernet. Det er en økning på 1,6 mill. fra samme periode i fjor. Resultatforbedringen kommer etter avsetning av 12 mill. i omstruktureringskostnader. Salg av eiendomsselskapet Budstikkagården AS bidrar i perioden med 5,2 mill. i finansinntekter. 

Driftsresultat før omstruktureringskostnader er 9,6 mill. pr. 2. tertial for konsernet. Nedgangen i driftsinntekter som følge av strukturendring i mediebransjen veies i stor grad opp av kostnadsbesparelser. Selskapet reduserer bemanningen med ca. 30 årsverk (28 %) i medievirksomheten i perioden 2012 til 2015, og dette vil gi ytterligere kostnadsreduksjoner fra og med 2013.

«I lys av vår inntektsutvikling er vi fornøyd med den underliggende resultat – og kostnadsutviklingen, og kan glede oss over et godt finansresultat i perioden» uttaler administrerende direktør Terje Tandberg. «Samtidig er det fullt fokus på gjennomføring av den pågående nedbemanningsprosessen i selskapet», sier Tandberg.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobil 97 62 92 27.

Tertialrapport

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema