Investor relations ABBH AS

 

Ordinær generalforsamling torsdag 17. april 2012

Det avholdes ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA på Thon Hotell Oslofjord, Sandvika, tirsdag 17. april 2012 kl. 18.00. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter fra kl. 17.30.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn møteseddel/fullmakt til selskapet innen torsdag 12. april 2012.

Innkalling til generalforsamling er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, samt annonsert i Budstikka.

Til behandling foreligger:

Sak 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Sak 2. Styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2012.
Sak 3. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
Sak 4. Forslag til endring av § 5 «STYRET» i Asker og Bærums Budstikke ASAs vedtekter
Sak 5. Forslag til endring av § 1 «FORMÅL» i Asker og Bærums Budstikke ASAs vedtekter
Sak 6. Valg av styre, styreleder og nestleder.
Sak 7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
Sak 8. Valg av valgkomité.
Sak 9. Opprettholde fullmakt til erverv av inntil 10 % av egne aksjer.

Etter generalforsamlingen blir det servert en varmrett.

Vedlagt følger innkalling med møteseddel og fullmakt, samt sakspapirer:

Innkalling med møteseddel og fullmakt

Sak 2

Sak 4

Sak 5

Sak 6, 7 og 8

Sak 9

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema