Investor relations ABBH AS

 

23.08.12 Pressemelding – Nedbemanning i Budstikka

Som et ledd i selskapets kostnads- og effektiviseringstiltak vil Asker og Bærums Budstikke gjennomføre en nedbemanning med ca. 30 årsverk (28 %) i morselskapet i perioden 2012-2015. 10 årsverk er allerede nedbemannet i 2012. Styret behandlet på styremøte i dag nedbemanning av ytterligere ca. 20 årsverk. Berørte ansatte vil bli tilbudt sluttavtaler. Perioden for å inngå sluttavtaler vil være ut 2012.

Tilpasninger i bemanningen har bakgrunn i den pågående strukturendringen for norske medier med negativ opplags- og inntektsutvikling for papiravisen. Nedbemanningen medfører etablering av større enheter, færre ledd og konsentrasjon av ressursene rundt journalistikk og salg.

– Selskapet har god utvikling på nettet, men som for alle mediehus tar det tid å utvikle de digitale inntektene. Vi har foretatt vesentlige reduksjoner i andre kostnader, men må også redusere antallet ansatte, sier administrerende direktør i Asker og Bærums Budstikke, Terje Tandberg.

– Det er synd å måtte nedbemanne i et selskap med mange dyktige og lojale medarbeidere. Med de strukturutfordringer mediebransjen står overfor, er det nå nødvendig med et taktskifte for å sikre en fortsatt økonomisk forsvarlig drift. Målet med omstillingen er å tilpasse organisasjonen til de utfordringene vi nå står overfor, og opprettholde styringsfart og handlingsrom, sier Tandberg.

– Lesere av Budstikka og brukere av Budstikka.no skal ikke merke nedbemanningen. Vi skal videreforedle produktene våre og legger til grunn at vi skal ha en offensiv satsning på nyhetsjournalistikken på nettet og kvalitetsjournalistikken på papir, uttaler sjefredaktør Andreas Gjølme.

Etter årets syv første måneder er kostnadene i morselskapet redusert med 4,5 mill. (-5 %) mot fjoråret. En nedbemanning på ytterligere 20 årsverk har en forventet årseffekt på 15,0-17,0 mill. i reduserte kostnader, som vil realiseres i perioden frem til 2016. Det vil avsettes restruktureringskostnader på anslagsvis 12,0 mill. pr. 2. tertial 2012.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til adm. direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 og sjefredaktør Andreas Gjølme, mobil 908 92 749.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema