Investor relations ABBH AS

 

Melding – tilbud om kjøp av inntil 970 000 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS

Meldingen under med tilbud om kjøp av inntil 970 000 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er 15.3.2017 sendt ut av tilbyderen Johs Hansen Rederi AS, som har sendt et slikt tilbud om kjøp av aksjer til alle selskapets aksjonærer. Vurderingene i tilbudet av aksjekurs og kurspremie står utelukkende for tilbyders regning, og er ikke noe uttrykk for selskapets vurdering av dette.

Melding fra Johs Hansen Rederi AS
Johs. Hansen Rederi AS («Kjøper»), org.nr 921 795 750, har besluttet å fremsette tilbud om kjøp av inntil 970 000 av aksjene («Tilbudet») i Asker og Bærums Budstikke AS («Selskapet»), org.nr 910 301 268. Prisen som tilbys i Tilbudet er NOK 13,50 kontant per aksje («Tilbudsprisen»).

Tilbudet tilsvarer 10 % av antall aksjer i Selskapet. Tilbudsprisen utgjør en premie på 22.7 % basert på siste omsetningskurs på Verdipapirforetakenes Forbunds unoterte A-liste. Siste omsetning i aksjen fant sted 20.februar 2017.

Tilbudet er sendt til aksjonærer i Selskapet («Berettigede Aksjonærer») per 9. mars 2017, som registrert i VPS 13. mars 2017 («Registreringsdatoen»), og gjelder aksjer i Selskapet registrert som eiet av de Berettigede Aksjonærene på Registreringsdatoen. Tilbudet gjelder ikke aksjer eiet av Selskapet selv.

Tilbudet er rettet mot samtlige Berettigede Aksjonærer som lovlig kan motta og akseptere Tilbudet. Tilbudet skal ikke anses som et Tilbud, direkte eller indirekte, i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud i henhold til lokale lover eller regler ikke kan lovlig fremsettes eller aksepteres, eller fordrer særskilte registreringer, godkjennelser eller betingelser.
Aksjonærer som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge og som ønsker å akseptere Tilbudet må selv undersøke relevant lovgivning. Tilbudet fremsettes ikke til eller i USA (herunder til aksjonærer bosatt eller registrert i USA).

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema