Investor relations ABBH AS

 

Ligningkurs for 2010

Ligningskursen for 2010 er kr. 19,94 pr. aksje i Asker og Bærums Budstikke ASA.

Ligningskursen for selskapet er beregnet med bakgrunn i selskapets formuesverdi ved årsskiftet. Denne formuesverdien beregnes ved å ta skattemessig verdi på fordringer og andre eiendeler som så blir fratrukket gjelden i selskapet. Fordringene er verdsatt til det selskapet kan forvente å få for disse og gjeld er medtatt til pålydende.

Les mer om selskapets ligningsverdi her.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema