Investor relations ABBH AS

 

INNSIDEMELDING – STYRELEDERS ERVERV AV AKSJER

Amble Investment AS, som eies av styreleder Odd Reidar Øie, har i dag kjøpt 386.500 aksjer i ABBH AS, og selskapet har etter handelen 1.152.116 aksjer. Sammen med nærstående har styreleder til sammen 1.161.721 aksjer i selskapet, som utgjør en eierandel på 14,76 %.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema