Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Tid: Onsdag 25. mars 2020, kl. 16.00. Registrering starter kl. 15.30
Sted: Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:
1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,75 pr. aksje i utbytte.

4 Valg av styre, styreleder og nestleder.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

7 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

8 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

9 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Budstikkas hedersbevisning «Årets bankende hjerte» for 2019 deles ut under generalforsamlingen

Innkalling generalforsamling 2020
Vedlegg 1 – Påmelding
Vedlegg 2 – Fullmakt
Valgkomiteens innstilling
CV – Lise Cecilie Raanaas Haavind
Vedlegg sak 8 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer
Vedlegg sak 9 – Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utbytte

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema