Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS
Tid: Tirsdag 26. mars 2019, kl. 16.00. Registrering starter kl. 15.30
Sted: Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 1,00 pr. aksje i utbytte.

4. Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.
Nåværende vedtekter og forslag til nye er gjengitt fra side 2 i innkallingen.

5. Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling.

6. Valg av styre, styreleder og nestleder.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

9. Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

10. Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

11. Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018.

12. Forslag til endring av selskapsstruktur.

Vedlegg:
Innkalling til generalforsamling
Sak 3 Årsregnskap med årsberetning og forslag til utbytte
Sak 4 Se innkalling
Sak 5 Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken
Sak 6, 7 og 9 – Valgkomiteens innstilling
Sak 10 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer
Sak 11 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018
Sak 12 Forslag til endring av selskapsstruktur

Saksdokumenter til sak 6,7 og 9 legges ut før fristen 19.3.2019

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema