Investor relations ABBH AS

 

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE OM SALGET AV BUDSTIKKA TIL AMEDIA FOR KR. 130 MILL.

Bakgrunn

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS (Holding) besluttet i styremøte 15.12.20 å akseptere tilbudet fra Amedia AS (Amedia) om å selge alle A-aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka) til en virksomhetsverdi på kr. 130 mill. Dette utgjør kr. 16,50 pr. aksje.
Pressemelding om beslutningen og med nærmere informasjon om avtalen ble publisert 16.12.20 samt på våre aksjonærsider på investor.budstikka.no https://investor.budstikka.no/amedia-kjoper-budstikka.

Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke vil fortsatt eie sin B-aksje i Budstikka. Stiftelsens har som formål å godkjenne redaktøransettelser og eventuelle endringer i avisens formålsbestemmelse.

Amedia som nye eier av Budstikka

Amedia eies av Amediastiftelsen, som er opprettet av Sparebankstiftelsen DNB for å eie selskapet. Amedia er landets største eier av lokalaviser.


Avismarkedet blir mer og mer teknologiavhengig etter hvert som lesing av lokalaviser flytter seg fra papir til digitale kanaler. I dag er ca. 50 % av Budstikkas opplag på ca. 22.000 abonnenter digitalt, og andelen digitale abonnenter øker raskt. Dette gjør tilgang til gode digitale løsninger og bred digital kompetanse stadig viktigere. Denne type løsninger og kompetanse har mediekonsernene.

Budstikka ville fortsatt kunnet stått på egne ben utenfor mediekonsernene i et 5-10 års perspektiv. Etter styrets oppfatning ville imidlertid Budstikkas videre utvikling som lokalavis gradvis kunne blitt svekket dersom vi fortsatte å stå utenfor mediekonsernene. Styret mener derfor det er riktig for Budstikkas videre utvikling å selge avisen til Amedia. Ansvarlig redaktør/administrerende direktør i Budstikka er enig i denne vurderingen.

Aksjonærenes interesser

Styret mener det er i aksjonærenes interesse å selge Budstikka til Amedia til en virksomhetsverdi på 130 mill. Aksjeprisen vurderes som god, også sammenlignet med andre sammenlignbare medietransaksjoner.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling når nødvendige formalia er på plass for å behandle salget av Budstikka til Amedia. Det som nå vil skje er gjennomgang av virksomheten fra kjøpers side; en såkalt due diligence-prosess. Parallelt vil den detaljerte avtalen for aksjesalget bli sluttforhandlet og inngått. Dette forventes å ta 1-2 måneder.

Styret ønsker også å foreslå for generalforsamlingen et ekstraordinært utbytte tilsvarene virksomhetsverdien på kr. 130 mill., som utgjør kr. 16,50 pr. aksje.

Øvrige verdier i konsernet

Våre aksjonærer eier sine aksjer i Holding etter selskapsomdannelsen vedtatt på ordinær generalforsamling i 2019. Holding vil etter salget av Budstikka bestå av:

  • Eiendommen Billingstadsletta 17 AS
  • De digitale tjenestene i Tjenestetorget AS med datterselskapet Tjenestetorget Finans AS samt Anbudstorget AS (50 % eierandel)
  • Det digitale reklamebyrået B17 Media AS
  • Enkelte aksjeposter, hvorav den klart største er 1,9 % eierandel i børsnoterte Polaris Media ASA. Denne eierposten har nå en børsverdi på over 50 mill.

Styret vil på generalforsamlingene fremover redegjøre for verdiene i og verdiutviklingen for konsernet. Styret er av den oppfatning at gjenværende verdier er større enn salgsverdien på kr. 130 mill. for Budstikka.
 

Konklusjon

Styret mener et salg av Budstikka til Amedia for kr. 130 mill. gir gode utviklingsmuligheter for avisen, samtidig som aksjonærene oppnår en god pris.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle salget av Budstikka til Amedia. Styret vil også foreslå et ekstraordinært utbytte tilsvarende salgsprisen på kr. 16,50 pr. aksje.
Dersom det er spørsmål ta gjerne kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post Terje.Tandberg@budstikka.no .

Styret benytter anledningen til å ønske aksjonærene god jul og godt nyttår.


Billingstad 23. desember 2020

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema