Investor relations ABBH AS

 

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I ABBH AS VED INNGANGEN TIL 2023

Et godt nytt år ønskes aksjonærene i ABBH AS. Under følger en kort oppdatering ved inngangen til 2023.

Reguleringsplanen for Billingstadsletta 17 med boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS, hvor vi eier 50 %, ble 13.12.22 endelig vedtatt av kommunestyret i Asker. Det gjør at boligprosjektet er godkjent for utbygging av 33 leiligheter i 2 boligenheter a 4 etasjer. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å realisere eiendomsverdiene våre.

Den godkjente reguleringsplanen utøser delbetaling på NOK 9,6 mill. fra vår 50 % partner i boligprosjektet. Dette kombinert med selskapets øvrige utvikling gjør at styret i ABBH AS vil foreslå et utbytte på NOK 1,50 pr. aksje (totalt NOK 11,8 mill.) på årets ordinære generalforsamling.

Som informert om i aksjonærmelding 6.10.22 vil styret i ABBH AS også foreslå for den ordinære generalforsamlingen å dele ut våre Polaris-Media-aksjer som tingsutbytte til aksjonærene. Måten utdelingen vil bli gjennomført legges frem for behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamling for 2022 vil bli avholdt 22. februar 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Arbeidet med å realisere gjenværende verdier i ABBH AS på best mulig måte for aksjonærene i tråd med selskapets strategi fortsetter, og vil bli informert nærmere om på ordinær generalforsamling.

Billingstad, 2. januar 2023

Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema