Investor relations ABBH AS

 

21.05.10 Pressemelding – God utvikling i driftsresultatet for Budstikka.Media

Asker og Bærums Budstikke ASA konsern (Budstikka.Media) oppnådde i 1. tertial et resultat før skatt på 11,2 mill. Det er en resultatfremgang på 8,9 mill mot samme periode i 2009. Tertialresultatet preges av en vesentlig bedring av driftsresultatet. Det er inntektsført 4,9 mill i personalkostnader som følge av bortfall av gammel AFP-ordning.

Etter fire måneder i 2010 har Budstikka.Media samlede driftsinntekter på 56,9 mill, en reduksjon på 1,0 mill fra samme periode i 2009. Driftskostnadene er i samme periode redusert med 6,3 mill før effekt av endring AFP. Driftsresultatet ble 8,2 mill (-2,3 mill i 2009).

Samlede reklameinntekter gikk ned med 1,9 mill (-5,4 %). Ved siden av en negativ utvikling for avisannonsering i årets to første måneder, skyldes nedgangen bortfall av reklameinntekter fra TV som ble avviklet pr. 31.12.09. Pr. 1. tertial i fjor bidro TV med 1,0 mill i reklameinntekter. Avisen har en beregnet tilbakegang i opplaget på 224 i forhold til godkjent opplag for 2009, men samtidig har antall brukere på nett økt med 23 % mot samme periode i fjor. Opplagsinntektene viser en økning på 4,0 %. Avisen kom ut i ny drakt 8. mars i år, og tilbakemeldingene fra markedet er gode.

– Vi er fornøyd med driftsresultatet vi oppnådde 1. tertial. Vi ser effekten av systematisk jobbing for å få ned kostnadsnivået i selskapet. Etter en treg start på året ser det også nå ut til nedgangen i reklamemarkedet har flatet ut. Vi tror likevel at vi fortsatt vil møte usikre tider fremover, og vi ruster organisasjonen for økt konkurranse i fremtiden, sier adm.direktør Terje Tandberg.

For å styrke selskapets fremtidige inntjeningsevne, satser Budstikka.Media også innenfor det digitale området. – Vi jobber aktivt med å videreutvikle vår siste nyanskaffelse, Tjenestetorget AS, som er det ledende nettstedet for sammenligning og kjøp av tjenester på anbud. Vi eier i dag 66,7 % av Tjenestetorget AS, og selskapet er en viktig del av vår strategi om videre vekst, sier Tandberg.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til adm.direktør Terje Tandberg, mobilnr. 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobilnr. 976 29 227.

Tertialrapport 2010 – 3o. april

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema