Investor relations ABBH AS

 

God resultatutvikling for Budstikka i 2010

Budstikka.Media oppnådde et godt resultat for 2010. Driftsresultatet ble 27,0 mill kroner, som er en økning på 16,3 mill. kroner (152 %) fra 2009. Det gir en driftsmargin på 14,4 %. Resultat før skatt ble 39,3 mill. kroner. Det er en økning på 9,0 mill. kroner (29 %) fra fjoråret.

Driftsinntektene ble 187,2 mill, som er en økning på 12,7 mill kroner (+7,2 %) fra 2009. Driftskostnadene ble 160,2 mill, som er en nedgang på 2,2 % fra fjoråret. Det er inntektsført en reduksjon i lønnskostnadene på 3,9 mill. kroner i forbindelse med avvikling av gammel AFP-ordning.

Reklameinntektene utgjorde i 2010 112,0 mill. kroner, som er en økning på 2,2 mill. kroner (+2,0 %) fra 2009. Den negative utviklingen i reklamemarkedet snudde i mai, og vi oppnådde en vekst i reklameinntektene på 7,8 % fra juni og ut året.

Budstikka fikk et registrert opplag på 26.230 eksemplarer i 2010, som er en nedgang på 944 eksemplarer. Opplagsnedgangen for året ble noe mindre enn for 2008 og 2009.

Antall daglige brukere på budstikka.no økte betydelig i 2010. Vi gikk ut av året med 20.100 daglige brukere pr. dag, en økning på 35 % sammenlignet med forrige årsskifte.

Konsernresultatet inkluderer Tjenestetorget AS, hvor Budstikka kjøpte 66,7 % av aksjene i 1. tertial 2010. Tjenestetorget AS oppnådde en omsetning på 8,3 mill. kroner med et driftsresultat på 1,3 mill. kroner i 2010. Det er en vesentlig resultatforbedring fra 2009.

Selskapet har besluttet å erverve de to fulldistribuerte gratisavisene Askeravisen og Bærumsavisen med virkning fra 15.2.2011. Gjennom de to produktene vil vi nå alle husstander i Asker og Bærum en gang pr. uke.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema