Investor relations ABBH AS

 

Generalforsamlingen vedtok utbytte på kr. 1,75 pr. aksje

I Asker og Bærums Budstikkes ordinære generalforsamling 27. april 2015 ble det vedtatt å utbetale kr. 1,75 pr. aksje i utbytte for 2014. Utbetalingsdato er 8. mai 2015.

Første handledag uten rett til utbytte
Vi minner om at handler i Asker og Bærums Budstikkes aksjer (BUDS) fra og med 28. april 2015 ikke gir rett til utbytte for 2014. Melding er lagt ut via Norges Fondsmeglerforbund 28.april 2015

Link til meldinger om ticker BUDS

Valg av nye styremedlemmer
Generalforsamlingen vedtok utvidelse fra 5 til 6 aksjonærvalgte styremedlemmer. Gislaug Rydland og Odd Øie ble gjenvalgt som styremedlemmer. Hanne Cappelen ble valgt til styremedlem i suppleringsvalg etter Cathrine Klouman med funksjonstid 1 år. Kirsten Idebøen ble valgt som nytt styremedlem for en periode på 2 år.
Gislaug Rydland ble gjenvalgt som styrets leder, Hans Thomas Holbye ble valgt som styrets nestleder.

Protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned under
Protokoll
Vedlegg til protokoll – fortegnelse over møtte aksjonærer

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema