Investor relations ABBH AS

 

Generalforsamlingen vedtok utbytte på kr. 1,50 pr. aksje

I Asker og Bærums Budstikkes ordinære generalforsamling 25. april 2016 ble det vedtatt å utbetale kr. 1,50 pr. aksje i utbytte for 2015. Utbetaling av utbytte skjer senest 30. juni 2016

Første handledag uten rett til utbytte
Vi minner om at handler i Asker og Bærums Budstikkes aksjer (BUDS) fra og med 26. april 2016 ikke gir rett til utbytte for 2015.

Valg av styre
Hans Thomas Holbye, Karl Gunnar Opdal og Hanne Cappelen ble gjenvalgt for en periode på 2 år.
Gislaug Rydland ble gjenvalgt som styrets leder og Hans Thomas Holbye ble gjenvalgt som nestleder.

Valgkomité
Valgkomiteens leder Per Bjørnsen stilte ikke til gjenvalg.
Kari Øie Nilsen ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin egen leder.

Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet vedtak om å gi styret følgende fullmakt til erverv av egne aksjer:

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:
1. Fullmakten gjelder fra 25. april 2016 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 25. oktober 2017.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 4.850.000.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked
og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.

Protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned under
Protokoll
Vedlegg til protokoll – fortegnelse over møtte aksjonærer

Presentasjon fra generalforsamlingen

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema