Investor relations ABBH AS

 

Generalforsamling 2021

ABBH AS gjennomførte ordinær generalforsamling 25.5.2021 som fullmakts-generalforsamling.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020. I tillegg nevnes følgende vedtak:

Ekstraordinært utbytte
Det ble besluttet å utdele ekstraordinært utbytte på kr. 16,50,- pr. aksje. Utbytteutdelingen ble besluttet med grunnlag i revisorgodkjent mellombalanse pr. 31.3.2021.

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2021 er på kr. 140.000 for styrets leder, kr. 60.000 for styrets nestleder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
50 % av styrehonoraret skal benyttes til erverv av aksjer i ABBH AS.

Valgkomiteens godtgjørelse
Valgkomiteens leder gis kr. 6.000 og valgkomiteens medlemmer gis kr. 3.000 i godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2021.

Generalforsamlingen fattet for øvrig vedtak i henhold til de forslag som forelå i sakspapirene.

Første dag eksklusive utbytte er 26.5.2021.

Komplett signert protokoll følger i link under.

Protokoll fra Generalforsamling 2021

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema