Investor relations ABBH AS

 

Generalforsamling 2020

Asker og Bærums Budstikke Holding AS gjennomførte ordinær generalforsamling 25.3.2019 som fullmakts-generalforsamling.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2019.

Det påpekes at forutsetningen for utbytte på kroner 0,75 pr. aksje, som først skal utbetales ved utløpet av 6 måneders fristen nedfelt i aksjeloven, er at selskapet har tilstrekkelig likviditet for videre forsvarlig drift til å utbetale utbytte. Den pågående korona-virussituasjonen og effekten av denne er bakgrunnen for denne påpekningen. Dersom ikke denne likviditeten skulle være til stede kan styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling

Utover dette nevnes følgende vedtak:

Valg av styre, styreleder og nestleder
Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS består etter generalforsamlingen av:
Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude
Vidar Øie Nilsen – ny
Espen Bergh (ansatt)
Mette Sjølie (ansatt)

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2020 er på kr. 70.000 for styrets leder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
50 % av brutto styrehonoraret skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS. Erverv av aksjer gjelder kun for styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2020. Dersom styremedlemmer ikke ønsker å erverve aksjer reduseres styrehonoraret til hhv. kr. 35.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmene. Aksjeervervet skal skje gjennom selskapets kjøp av egne aksjer innen utløpet av 2021.

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Lise Cecilie Raanaas Haavind velges til medlemmer av valgkomiteen.
Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Forøvrig fattet generalforsamlingen vedtak i henhold til de forslag som forelå i sakspapirene.

Komplett signert protokoll følger i link under.

Signert protokoll – Generalforsamling 2020

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema