Investor relations ABBH AS

 

Generalforsamling 2018

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 20.3.2018.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2017.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Sak 2. Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Sak 7.Odd R. Øie, Hans Thomas Holbye, Ellen Paulsen, Lucas Weldeghebriel og Cecilie Staude velges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Odd R. Øie velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder.

Sak 8. Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2018 er på kr. 140.000 for styrets leder og kr. 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.

Minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2018.

Sak 10. Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Vidar Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Sak 11. Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

  1. Fullmakten gjelder fra 20. mars 2018 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 20. september 2019.
  2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 2.360.671.
  3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
  4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.

Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.

Under følger link til Protokoll og liste over representerte aksjer:

Protokoll 2018
Vedlegg til protokoll 2018
Presentasjon Generalforsamling 2018
 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema