Investor relations ABBH AS

 

IFRS

Ny regnskapsstandard (IFRS)

Fra og med regnskapsåret 2007 er regnskapet utarbeidet etter IFRS (International Financial Reporting Standards.) Forskriften om forenklet anvendelse av IFRS er benyttet. Formålet med endringen er å få frem reelle verdier i balansen.

Den mest vesentlige effekten er knyttet til oppskrivning av verdipapirer og eiendommer til markedsverdi, balanseført estimatavvik på pensjonskostnader og reklassifisering av utbytte fra gjeld til egenkapital.

Resultatmessig vil avkastningen på de finansielle plasseringene fremkomme mot tidligere realisert resultat. Fra 2006 er tallene omarbeidet til ny standard.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema