Investor relations ABBH AS

 

Finansielle resultater

Resultatrapporter
Alle i pdf-format

År 2017

Tertialrapport 2017 – pr. 31.august 2017

Tertialrapport 2017 – pr. 30.april 2017

År 2016

Årsregnskap 2016

Tertialrapport 2016 – pr. 31.august 2016

Tertialrapport 2016 – pr. 30.april 2016

År 2015

Årsregnskap 2015

Tertialrapport 2015 – 31.august

Tertialrapport 2015 – 30.april

År 2014

Årsregnskap 2014

Tertialrapport 2014 – 31.august

Tertialrapport 2014 – 30.april

År 2013:

Årsregnskap med noter 2013 (Presentasjon av årsresultat 2013 fra 13.02.14 kan lastes ned her)

Tertialrapport 2013 – 31. august

Tertialrapport 2013 – 30. april

År 2012:

Årsregnskap med noter 2012 (Presentasjon av årsresultat 2012 fra 14.02.13 kan lastes ned her)
Tertialrapport 2012 – 31. august (Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2012 kan lastes ned her)
Tertialrapport 2012 – 30. april

År 2011:

Årsrapport 2011 (Filen er stor – hvis du har problemer med å laste ned, vennligst send en e-post til mari.espelin@budstikka.no for å få filen tilsendt.)

Tertialrapport 2011 – 31. august
Tertialrapport 2011 – 30. april

År 2010:

Årsrapport 2010 (Filen er stor – hvis du har problemer med å laste ned, vennligst send en e-post til mari.espelin@budstikka.no for å få filen tilsendt.)

Tertialrapport 2010 – 31. august
Tertialrapport 2010 – 3o. april

År 2009:

Årsrapport 2009 (Filen er stor – hvis du har problemer med å laste ned, vennligst send en e-post til mari.espelin@budstikka.no for å få filen tilsendt.)

Tertialrapport 2009 – 31. august
Tertialrapport 2009 – 30. april

Tidligere år:

Tertialrapport 2008 – 31. august
Tertialrapport 2008 – 30. april
Tertialrapport 2007 – 31. august
Tertialrapport 2007 – 30. april
Tertialrapport 2007 – 31. august

 

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema