Investor relations ABBH AS

 

Endringer i selskapsorganisering og ledelsen i Budstikka

Investor-/pressemelding

Endringer i selskapsorganisering og ledelsen i Budstikka

1.Endringer i selskapsstruktur i Asker og Bærums Budstikke

Asker og Bærums Budstikke AS har i 2019 endret selskapsstruktur i tråd med beslutning på ordinær generalforsamling mars 2019. Virksomheten er nå organisert gjennom et holdingselskap som eies av våre nesten 2.000 aksjonærer. Holdingselskapet eier igjen 4 heleide datterselskaper; medievirksomheten Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka), digitalbyrået B17 Media AS, det digitale tjenesteselskapet Tjenestetorget AS og eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS.
Selskapsstruktur
«Etter hvert som vi har utviklet virksomheten og fått flere ben å stå på er en slik endring av selskapsstrukturen hensiktsmessig» sier styreleder Odd R. Øie, «det gir klarere ansvarsfordeling, tydeligere styring og sterkere fokus på de ulike områdene både internt og eksternt.»

2. Endringer i ledelsen i konsernet
Endring i selskapsstruktur medfører også endringer i ledelsen i virksomheten. Nåværende administrerende direktør Terje Tandberg i Budstikka blir fra 1.1.2020 administrerende direktør i eierselskapet Asker og Bærums Budstikke Holding AS med konsernansvar for å videreutvikle de ulike selskapene.
Fra samme tidspunkt blir nåværende sjefredaktør i Budstikka Kjersti Sortland også administrerende direktør. «Jeg ser frem til å utvikle Budstikka videre sammen med alle dyktige kolleger», sier Kjersti Sortland. «Vi er i en positiv utvikling med god vekst i antall abonnenter, drevet av en sterk digital vekst. Dette skal vi jobbe hardt for å videreføre gjennom å fortsatt levere god journalistikk og samtidig være en relevant markedsplass for våre annonsører»
Lederne i de øvrige selskapene er Ulf Kvalvik i B17 Media AS, Anders Wetting i Tjenestetorget AS, mens eiendomsselskapet ledes direkte av Terje Tandberg.
«Vi har med dette en god plattform og et godt lag på plass for å utvikle oss videre», sier styreleder Odd R. Øie.

Billingstad, 18.11.2019
Odd R. Øie (styreleder)

(Mobil: Odd R. Øie – 985 59 626, Kjersti Sortland – 905 48 968, Terje Tandberg – 911 05 204)

Link til melding i PDF

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema