Investor relations ABBH AS

 

Ekstraordinær generalforsamling – vedtak om endring av selskapsform fra ASA til AS

I Asker og Bærums Budstikkes ekstraordinære generalforsamling 20. mai 2015 ble det vedtatt å endre selskapsform fra allmennaksjeselskap (ASA) til aksjeselskap (AS), herunder endring av vedtektene som følge av ovennevnte.

Vedtektsendringene er som følger:

Vedtektenes § 1, 1. ledd endres til:
«Asker og Bærums Budstikke AS har som formål å utgi avisen «Budstikka» og nettstedet «Budstikka.no» som nyhets- og annonsemedier, drive annen informasjonsvirksomhet, samt delta i andre selskaper som er forenelig med dette.»

Vedtektenes § 3 endres til:
«Overdragelse av aksjer er ikke gyldig med mindre den er godkjent av styret og det gjelder ingen forkjøpsrett for selskapets aksjer».

Vedtektenes § 9, 1. ledd endres til:
«Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10-del av aksjekapitalen forlanger det for å få behandlet et bestemt angitt emne.»

Vedtektenes § 11 endres til:
«AKSJESELSKAP»
«Selskapet er et aksjeselskap»

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamlingen kan lastes ned under
Protokoll
Vedlegg til protokoll – fortegnelse over møtte aksjonærer

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema